Strona główna
            
                Przetargi/Ogłoszenia
            
                Informacje o szkole
            
                 Idziennik
            
                Wydarzenia
            
                Rekrutacja
            
                Galeria
            
                Patron
            
                Władze Szkoły
            
                Dokumentacja
            
                Absolwenci
            
                Nauczyciele
            
                Kącik Pedagoga
            
                Realizowane projekty
            
                Informacje dla uczniów !!!
            
                Publikacje Nauczycieli
            
                Biblioteka
            
                 LUKS Magma
            
                 Innowacje
            
                 RODO
            
                 Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

sekretariat przy ul. Wiejskiej 1, tel. 55 2786 198
budynek szkoły przy ul. Iławskiej 40, tel. 55 2788 313

e-mail: zssusz@wp.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej, ul. Wiejska 1 14-240 Suszu, Tel. 55 2786 198. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@zssusz.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w celu bezpośredniego kontaktu uczniem/rodzicem / opiekunem/ kandydatem/pracownikiem itp. oraz wykonania świadczonych przez Administratora usług oświatowych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 25 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. Dane są powierzane w niezbędnym zakresie takim podmiotom jak m. in. kancelaria notarialna, kancelaria prawna, informatyk oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.